Kandydaci

Małgorzata Schwarz
Anna Mazur
Roman Woźniak
Dorota Krzywicka
Małgorzata Klebańska
Barbara Dąbrowska
Bożena Grzybowska
Czesława Ratajczyk
Anna Sypniewska
Tomasz Kufel
Grzegorz Smolicz
Dorota Trzebińska
Zbigniew Szczuplak
Krzysztof Przewoźniak
Grzegorz Małowiecki
Monika Jacyna