.

Dorota Trzebińska – okręg wyborczy nr 11

Dorota Trzebińska

Mam 58 lat, wykształcenie wyższe. Przez 46 lat mieszkałam w Przecławiu. Niedawno, wraz z synem, przeprowadziliśmy się do Kołbaskowa. Z Przecławiem się nie rozstałam. Tu zostało moje serce, tu mieszka moja mama i przyjaciele. To jest miejsce, z którym się identyfikuję, gdzie znam każdy zakątek. Przez wiele lat byłam tu sołtysem, wydawałam gazetę „Puls Przecławia”, zainicjowałam akcję bezpłatnych badań mammograficznych i Białe Soboty. W wolnym czasie piszę limeryki, hobbystycznie odnawiam stare meble, dając im drugie życie.

W Radzie Gminy Kołbaskowo przewodniczyłam Komisji Gospodarczej, zajmującej się sprawami zagospodarowania przestrzennego, inwestycji i kierunków rozwoju gminy. To od polityki przestrzennej i od planów uchwalanych przez Radę Gminy zależy między innymi, gdzie i jaka inwestycja może być w przyszłości realizowana. Czy w sąsiedztwie Państwa domów ktoś nie wybuduje np. kurzej fermy, czy emitującego hałas zakładu produkcyjnego. Swój mandat wypełniałam odpowiedzialnie i uczciwie, opiniując projekty uchwał w dobrze pojętym interesie mieszkańców naszej gminy, zgodnie ze zdobytym w samorządzie doświadczeniem i wiedzą.

Wywiązałam się ze wszystkich obietnic złożonych Państwu w trakcie poprzedniej kampanii wyborczej.

Jeśli powtórnie obdarzą mnie Państwo zaufaniem, zamierzam zrealizować między innymi poniższe cele:

  • budowa drogi łączącej Przecław z nowym przebiegiem DK13, omijającej skrzyżowanie przy zjeździe do Rajkowa
  • budowa ścieżki rowerowej Przecław-Karwowo
  • wytyczenie ścieżki rowerowej na brakującym odcinku od Biedronki do stacji Bobryk
  • rozwiązanie problemu dojazdu do terenów ogródków działkowych
  • budowa miejsc parkingowych
  • ogólnodostępne lodowisko
  • bezpłatna nauka pływania dla dzieci na basenie domu kultury w Przecławiu
  • zajęcia dla dzieci, młodzieży i seniorów w domu kultury
  • bezpłatne bilety komunikacji miejskiej dla studentów
,