.

Anna Sypniewska – okręg wyborczy nr 8

Anna Sypniewska

Mam 56 lat. W gminie Kołbaskowo mieszkam od 39 lat. Jestem z nią związana zawodowo i emocjonalnie. Tu urodziły się i wychowały moje dzieci: Magdalena i Jacek. Jestem szczęśliwą babcią trojga wnucząt.

Dzięki Państwa zaufaniu jestem radną Rady Gminy Kołbaskowo. Działam społecznie w stowarzyszeniu Klub Przyjaciół Gminy Kołbaskowo, które od lat organizuje wiele imprez dla mieszkańców m.in. Białą Sobotę, Halloween dla dzieci, zbiórkę karmy dla bezdomnych zwierząt. Od lat prowadzę zajęcia grupy „Decouforte” w Przecławiu. Razem z innymi członkiniami grupy reprezentuję naszą wieś na imprezach gminnych i powiatowych.

Wolny czas poświęcam wnukom i zajęciom w ogrodzie. Lubię wycieczki rowerowe i nordic walking. Moim największym hobby jest zdobienie przedmiotów techniką decoupage.

Cele do zrealizowania to między innymi:

  • budowa drogi łączącej Przecław z nowym przebiegiem DK13
  • rozwiązanie problemu dojazdu do terenów ogrodów działkowych
  • budowa ścieżki rowerowej Przecław-Karwowo
  • wytyczenie ścieżki rowerowej na brakującym odcinku od Biedronki do stacji Bobryk
  • budowa miejsc parkingowych
  • zagospodarowanie gminnego placu zabaw
  • ogólnodostępne lodowisko
  • bezpłatna nauka pływania dla dzieci na basenie domu kultury w Przecławiu
  • zajęcia dla dzieci, młodzieży i seniorów w domu kultury
  • bezpłatne bilety komunikacji miejskiej dla studentów
,