Szanowni Mieszkańcy Gminy Kołbaskowo,

Od ośmiu lat jestem wójtem Gminy Kołbaskowo. W tym czasie nasza gmina bardzo się zmieniła i mam nadzieję, że Państwo te zmiany zauważacie. Mamy trzy publiczne przedszkola i żłobek oraz punkt przedszkolny w Będargowie. Nasze dzieci chodzą do nowoczesnych, doskonale wyposażonych szkół podstawowych z obiektami sportowymi. Wybudowaliśmy świetlice w Siadle Górnym, Moczyłach, Kurowie, Kołbaskowie, Stobnie, Barnisławiu i Kamieńcu oraz wyremontowaliśmy w Smolęcinie, Będargowie i Bobolinie. Powstało urokliwe nabrzeże w Siadle Dolnym. We wsiach budowaliśmy place zabaw i miejsca rekreacji. Przez ostatnie cztery lata inwestowaliśmy w remonty dróg gminnych, budowę ścieżek rowerowych i terenów wypoczynkowych. Budowana jest droga ze ścieżką rowerową z Karwowa do Warnika, droga gminna w Moczyłach, droga łącząca DK 13 z terenami inwestycyjnymi. Gruntowny remont przeszedł kompleks boisk przy szkole w Przecławiu. Ruszyła budowa domu kultury. W tej kadencji do czerwca 2018r. gmina zrealizowała ponad 250 inwestycji.

Nie ustawaliśmy w działaniach mających na celu przyciągnięcie do gminy kolejnych inwestorów. Przygotowaliśmy dla nich tereny dobrze skomunikowane z siecią dróg. Inwestorzy to znaczące wpływy do budżetu, z których potem finansować można infrastrukturę służącą wszystkim mieszkańcom gminy.

W ramach swoich możliwości, mimo że nie było to nasze zadanie, wspieraliśmy finansowo powiat policki w naprawach dróg powiatowych. Bez tego wsparcia nie wykonano by pierwszego etapu remontu drogi powiatowej Smętowice-Siadło Górne, czy remontu „ulicówki” w Przecławiu.

Głównym punktem mojego programu wyborczego są poważne, przemyślane inwestycje drogowe. Cel jest jeden - rozładowanie i płynne wyprowadzenie ruchu z Przecławia i Warzymic. Ma temu służyć droga, która przebiegać będzie od Bimsa do węzła nowo budowanej obwodnicy Przecławia. Jeśli to będzie możliwe również z przedłużeniem tej drogi od DK13 do Alei Śliwkowej. W sprawie takiego połączenia trwają negocjacje z właścicielem terenu i GDDKiA. W kierunku obwodnicy ma być też odprowadzony ruch z Al. Kasztanowej. To również planowany remont drogi przez szklarnie, już teraz wykorzystywanej przez mieszkańców jako objazd skrzyżowania z DK13. Te inwestycje pozwolą dojechać do Przecławia i Warzymic z ominięciem skrzyżowania do Rajkowa.

Tych zamierzeń nie uda się zrealizować bez wsparcia Rady Gminy. Przedstawiam Państwu piętnastu kandydatów na radnych zgłoszonych przez Klub Przyjaciół Gminy Kołbaskowo. Ośmioro z nich to doświadczeni radni, siedmioro to nowi kandydaci, z wieloma świeżymi pomysłami. Wszyscy są aktywni, mają różne zainteresowania i kompetencje. Nie brak ludzi młodych. Nasz najmłodszy kandydat ma 27 lat, jest inżynierem mechatroniki. Bardzo proszę o poparcie dla tych kandydatów.

Małgorzata Schwarz

Aktualności

Wygrana Małgorzaty Schwarz

Serdeczne podziękowania dla mieszkańców Gminy Kołbaskowo.

Krokusy posadzone

Krokusy posadzone

Wczoraj razem z mieszkańcami gminy zasadziliśmy przy ścieżce pieszo-rowerowej kilka tysięcy krokusów.